7/24 Kütüphane
Uzaktan Eğitim
ALMS Portalı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Kurumsal Şifre Portalı
Akademik Takvim
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi
Dış İlişkiler Genel Koord.

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, döner sermaye kapsamına giren faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Döner sermaye” başlıklı 58’inci maddesinin (a) bendinin birinci fıkrasına istinaden kurulmuştur.

Daha sonra İşletme, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü ve 58’inci maddelerine dayanılarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.06.2021 tarih ve 31511 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Vizyonumuz;
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Döner Sermaye İşletmesinin, uluslararası kalite standartları çerçevesinde yeniliğe açık, akılcı, şeffaf ve dinamik bir yönetim anlayışı ile üniversite kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını mümkün kılmak, döner sermaye gelirlerinin arttırılmasını, bu gelirlerin adil ve mevzuata uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Misyonumuz;
Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde kendini sürekli geliştirerek çağdaş kalmayı başarabilen, sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak sorumluluk almaktan kaçınmayan, topluma ve etik değerlere saygılı, sunduğu nitelikli ve kaliteli hizmetlerle toplum için katma değer üreten, paydaşlarla sürekli ve etkin iletişim içerisinde bulunan, kaynakların kamu yararını gözetecek şekilde etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan saygın ve güvenilir bir birim olmaktır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin